Wordt verstuurd...

Onbedoeld Zwanger

Onbedoeld Zwanger

Wanneer je onbedoeld zwanger bent, moet je in korte tijd ingrijpende beslissingen nemen. Samen met je (ex-)partner, alleen of met andere mensen die belangrijk voor je zijn. Een keuze maken kan moeilijk zijn. Wat zijn je omstandigheden, wat is belangrijk voor jou en wat past bij jou? Onbedoelde zwangerschappen komen vaker voor dan veelal gedacht; het is een onderwerp waar ook nu nog niet erg openlijk over gepraat wordt. Hierdoor kan je het gevoel krijgen er alleen voor te staan. Een veel gehoorde opmerking is bijvoorbeeld; ‘dit gebeurt toch alleen bij jonge meiden?’. Wij zien echter meisjes en vrouwen van alle leeftijden; onbedoelde en ongewenste zwangerschappen komen op alle leeftijden voor en in alle lagen van de bevolking.
Meerdere onderzoeken geven aan dat 1 op de 5 vrouwen ooit in haar leven onbedoeld zwanger is geweest. 68% daarvan was ongewenst. (bron: Fiom) Verschillende keuzemogelijkheden bij onbedoelde zwangerschap:
  • Zwangerschap uitdragen en het kind zelf opvoeden
  • Kiezen voor een abortus
  • Plaatsing van de baby in een (tijdelijk) pleeggezin
  • Afstand doen ter adoptie
Het is belangrijk om hierin een weloverwogen besluit te nemen. Uit onderzoek is gebleken dat dit van groot belang is voor het verwerkingsproces, ongeacht wat de keuze is.

GRATIS Besluitvormingsgesprekken bij onbedoelde zwangerschap

Wij kunnen jou en je eventuele partner helpen om alle mogelijkheden op een rijtje te zetten en te komen tot een, voor jou op dit moment, goede beslissing. Om tot een weloverwogen beslissing te kunnen komen, gebruiken wij diverse methodieken, afhankelijk van de situatie en de persoon. Onze hulpverlening is neutraal. Dat betekent dat we een open houding en geen vooringenomen standpunt hebben over het besluit dat je gaat nemen. Wij zijn dan ook niet ‘voor’ of ‘tegen’ abortus. We kijken met jou naar de voor jou beste keuze op dit moment. Na jouw beslissing hebben wij ook een hulpaanbod ter verwerking (abortus) of begeleiding (jong ouderschap). Het Ministerie van VWS geeft sinds 2019 subsidie aan een aantal geselecteerde zorgaanbieders, om de besluitvormingsgesprekken kosteloos aan te kunnen bieden. In samenwerking met Altra (als één van de 3 organisaties die de subsidie ontvangt van VWS) kunnen wij deze gesprekken dan ook Gratis aanbieden aan vrouwen en stellen die onbedoeld en / of ongewenst zwanger zijn.

Zwangerschap uitdragen

Als je kiest voor zwangerschap uitdragen, komt er ineens veel op je af. Misschien ben je al wat langer zwanger en moet er veel geregeld worden. Zaken als financiën, huisvesting en de ‘uitzet’ moeten op orde gebracht worden. Op welke toeslagen heb je recht als (alleenstaande) ouder, bij wie kan jij terecht voor hulp en steun, et cetera. Als je ook nog jong bent, is je leven waarschijnlijk totaal niet ingericht op het krijgen van een kind, moet je misschien nog een huis, financiën en spullen regelen.
Wij bieden begeleiding tijdens de zwangerschap, in voorbereiding op het ouderschap. Ook tijdens de eerste jaren van het ouderschap bieden we ondersteuning op opvoedkundig gebied..

Abortus

Rondom abortus hangt veel taboe; er wordt niet makkelijk over gepraat door vrouwen die dit hebben mee gemaakt, of voor deze keuze hebben gestaan. Toch kiezen jaarlijks ruim 30.000 vrouwen voor een afbreking van de zwangerschap (igj.nl). Het taboe zorgt ervoor dat veel vrouwen het gevoel hebben er alleen voor te staan en zij houden dit ook vaak voor zichzelf. De kans dat ze daardoor in een isolement terecht komen is niet ondenkbaar en dit maakt de verwerking extra lastig. De wet afbreking zwangerschap De abortushulpverlening in Nederland is gereguleerd door de Wet Afbreking Zwangerschap (Wafz). Volgens de Wet afbreking zwangerschap zijn abortusklinieken en ziekenhuizen met vergunning verplicht ieder kwartaal deze behandelingen aan de inspectie te melden. De registratie heeft een dekking van 100 procent. Abortusingreep Er zijn verschillende manieren waarop een zwangerschap kan worden beëindigd. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van de zwangerschap en je leeftijd.
Wettelijke bedenktijd Er is altijd sprake van een wettelijk verplichte bedenktijd. Dit is de periode tussen het moment dat je met bijvoorbeeld de huisarts hebt besproken dat je zwanger bent en abortus overweegt, en het moment van de abortusingreep. Deze bedenktijd bedraagt 5 dagen. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk je zwangerschap te laten vaststellen door een arts. Hij of zij kan je vertellen hoe lang je zwanger bent. Nazorg Een abortus is een ingrijpende beslissing. De keuze voor een abortus kan gepaard gaan met gevoelens van leegte, verlies en rouw. Al stond en sta je achter je beslissing, toch denk je er misschien nog vaak aan. Dat kan ook pas jaren later zijn, bijvoorbeeld doordat een bepaalde gebeurtenis ervoor zorgt dat bepaalde gevoelens of herinneringen opeens naar boven komen. Wij kunnen je begeleiden bij het verwerken. Soms kan hierbij EMDR (klik!) ook onderdeel zijn van onze behandeling.

Adoptie of Pleeggezin

De keuze om afstand te doen van je kindje, ter adoptie of plaatsing in een pleeggezin is een zeer ingrijpende beslissing. Rondom deze beslissing zijn protocollen van kracht en hierbij word je bijgestaan door (meestal) een hulpverlener van de Fiom. Zij kijken of dit de beste oplossing voor je is, of dat er wellicht andere mogelijkheden zijn. Bij afstand ter adoptie heb je als biologische moeder 3 maanden bedenktijd, terwijl je kindje in een tijdelijk pleeggezin verblijft. Na deze drie maanden kan je in principe niet meer terug komen op je beslissing, Het kindje wordt geplaatst bij het adoptiegezin en na ongeveer een jaar wordt de adoptie definitief met tussenkomst van de rechter.
Voor meer informatie over afstand doen ter adoptie zie de website van Fiom

Andere Specialismen

Adoptie & Afstammingsvragen
Onbedoeld Zwanger
Abortus Nazorg
Tienerouderschap
Ongewenst Kinderloos
Zwangerschapsverlies
EMDR
EFT Relatietherapie