Wordt verstuurd...

EMDR Traumabehandelingen

EMDR Traumabehandelingen

EMDR is een behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende ervaring, zoals bijvoorbeeld een traumatische bevalling, een postnatale depressie, verlieservaring (zwangerschapsverlies, abortus, verlies van een dierbare, scheiding of scheiding van ouders), adoptie gerelateerde problematiek of een andere heftige gebeurtenis in iemands leven, zoals (sexueel) misbruik, mishandeling of een auto-ongeluk.
EMDR is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. Jongeren kunnen ook baat hebben bij EMDR na bijvoorbeeld de scheiding van de ouders of na een (langdurige) pestervaring. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. EMDR is ook bedoeld voor mensen met bepaalde angsten. EMDR is een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

De Behandeling

Vooraf aan de behandeling zal altijd een intake en indien nodig meerdere gesprekken plaatsvinden. Wij kunnen door deze gesprekken een inschatting maken of de EMDR behandeling voor u een passende methode kan zijn. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald betekent het door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis, deze verwerken en ontlading van daarbij behorende emotionele reacties. Tijdens de behandeling vragen wij de cliënt te denken aan de traumatische gebeurtenis en wat het in het hier en nu met hem/haar doet, de emotionele lading te ervaren en gevoelsmatig te kwalificeren Daarna zal het verwerkingsproces gestart gaan worden. Het ‘informatiesysteem in de hersenen’ wordt gestimuleerd door bilaterale audio stimulatie (klikjes via de koptelefoon) of door met de ogen de hand van de therapeute te volgen. Dit brengt doorgaans een stroom van gedachten, beelden en gevoelens op gang. Dit zal er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar emotionele lading en kracht verliest. Het voordeel van EMDR is dat de traumatische ervaring niet uitvoerig of herhaaldelijk verteld hoeft te worden en dat de herbeleving plaats vindt onder onze vakbekwame begeleiding. Wij zijn geregistreerd als EMDR Master Practitioner bij samenwerkende EMDR therapeuten Nederland / België. www.emdr-therapeuten.nl

Andere Specialismen

Adoptie & Afstammingsvragen
Onbedoeld Zwanger
Abortus Nazorg
Tienerouderschap
Ongewenst Kinderloos
Zwangerschapsverlies
EMDR
EFT Relatietherapie