Wordt verstuurd...

Praktijk Myra Borkent werkt in sommige zaken samen met: DCC De Connectiecoach. Achwien Kandhai is eigenaar van ‘De Connectie Coach’ en is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan jongeren met (hulp)vragen op diverse leefgebieden. Daarbij varieert de doelgroep van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren die uit het schoolsysteem vallen tot gezinsproblematiek tot aan jongeren begeleiden in detentie (binnen de muren). Jongeren en jong volwassenen die bij Praktijk Myra Borkent gesprekken hebben gevoerd en klaar zijn om wat meer te gaan ‘doen’; grenzen leren ervaren door sport bijvoorbeeld en inzicht verkrijgen in gedrag en acties door doelgerichte oefeningen, kunnen doorstromen naar de Connectiecoach. Samen maken we een plan om een gedeelte van de begeleiding aldaar te laten uitvoeren middels een maatwerkplan. Zo kan er een samenwerking ontstaan waarbij de jongere bij ons meer leert over hechting en de gevolgen van bijvoorbeeld afstand en adoptie in het huidige leven en in de huidige fase waarin de jongere verkeert. Als jongeren in bepaalde fasen van het leven soms geneigd zijn keuzes te maken waarmee ze zichzelf niet verder helpen in het leven, kan sport en gesprek zoals bij De Connectiecoach, helpen om inzicht te krijgen in de consequenties van keuzes en gedrag op het gebied van schoolgang, vrienden en vrijetijdsbesteding / (criminele) activiteiten etcetera. Deze samenwerking blijkt in de praktijk enorm goed te werken en samen hebben we al vele succesvolle trajecten afgerond. Voor meer informatie. zie de connectiecoach